Мэргэжлийн өрөмдлөгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэгч

Үйлдвэрлэлийн 25 жилийн туршлагатай

Компанийн мэдээ

  • JCDRILL бүтээгдэхүүний хэрэглээ

    JCDRILL бүтээгдэхүүний хэрэглээ

    ИЛ УУРХАЙ, УУРХАЙ Уурхайн илүү хэрэглээ: 1. Гадаргуугийн олборлолт 2. Гүний зөөлөн чулуулгийн олборлолт 3. Далд чулуулгийн олборлолт 4. Карьер, уурхайн тэсэлгээний цооногуудын үйлдвэрлэлийн өрөмдлөг.Тэсэлгээний үндсэн дөрвөн төрөл байдаг...
    Цааш унших